Politikamız çalışanlarımızın beklentilerini anlamak, Yönetmelik ve Standartlara uygun hareket etmek ve mükemmele erişmektir. Bunu gerçekleştirebilmek için aşağıdaki ilkeleri esas aldık;

  • Çalışılan ülkenin yürürlükteki çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymak,
  • Bütün faaliyetlerde sürekli iyileşme ve gelişmeyi temel prensip olarak benimsemek,
  • Çevre yönetim sistemleri uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almak,
  • Atıkların geri dönüşümüne önem vererek atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
  • Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde israfı önlemek,
  • Yapımı ve işletimi sırasında doğal ortamı olumsuz yönden en az derecede etkileyecek ve doğal kaynakların optimum kullanımını sağlayacak projeleri geliştirmek ve işverenlere sunmak,
  • Çevrenin korunmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak,
  • Altyüklenicilerin kanunlara ve HEYSA İNŞAAT’ın Çevre Yönetim Sistemlerinin yöntem ve ilkelerine uymalarını sağlamak.